HOTLINE : 061-115-5301,083-556-1515

บทความ


การดูแลรักษาตู้แช่

ตู้แช่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเราให้เก็บอาหารและสินค้าต่างๆให้มีอายุยาวนานขึ้น และช่วยทำให้เครื่องดื่มของเราเย็นชื่นใจในเมืองที่ร้อนมากๆแบบเมืองไทยของเรา การดูแลทำความสะอาดและรักษาให้ตู้แช่ดูใหม่อยู่เสมอ จะทำให้ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในร้าน อยากซื้อเครื่องดื่มมากขึ้น และการทำความสะอาดรังผึ้งหรือคอยล์ร้อนด้านหลังจะทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพลสเซอร์ให้นานยิ่งขึ้น ถ้าเราปล่อยให้คอยล์ร้อนไม่สะอาดมีฝุ่นจำนวนมาก จะทำให้คอมเพลสเซอร์ระบายความร้อนได้ไม่ดี และจะทำให้ค่าไฟสูงขึ้นอีกด้วย

วิธีการทำสะอาดคอยล์ร้อน

ควรใช้ที่เป่าลมไม่มีความร้อน เป่าให้ฝุ่นหลุดออกจากตัวคอยล์ร้อน ไม่ควรใช้ผ้าเปียกเช็ด เพราะจะทำให้ฝุ่นจับตัวแน่นและยังคงค้างอยู่ภายในคอยล์ร้อน เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ตู้แช่ของคุณประหยัดไฟ และช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพลสเซอร์ไปได้อีกนานเลยครับ